EÖTVÖS JÓZSEF DIÁKPÁLYÁZAT 2890 Tata Tanoda tér 5.   Tel: 34/587-560   Fax: 34/487-844
eotvos@eotvos-tata.sulinet.hu

2019

A Tatai Eötvös József Tehetséggondozó Alapítvány
és az
Eötvös József Gimnázium és Kollégium

pályázatot hirdet az alábbi témakörökben:

Angol nyelv

1. 'That's one small step for a man, a giant leap for mankind.' – The first moon landing

2. Captain Cook and the Discovery of New Zealand

3. Woodstock and its Impact on American Culture

4. 'We'll start the war from right here.' /Theodore Roosevelt Jr./ - D-day

Természettudományok (biológia, fizika, kémia, földrajz)

A MI SULINK

A természettudományos oktatás diákszemmel

•  pályamunka (max. 3 oldal)

•  prezentáció (5-15 dia)

•  film (3 perc)

Német nyelv

UNSERE SCHULE

Erlebnisbricht über die Schulpartnerschaften des Gymnasiums

•  pályamunka (max. 3 oldal)

•  prezentáció (5-15 dia)

•  film (3 perc)

Magyar irodalom és művészetek

Egy Dragomán György-regény vagy egy Tóth Krisztina-novelláskötet értelmező bemutatása

Matematika

A két Bolyai - Az apa és fia kapcsolata, az apa hatása fia fejlődésére, matematikai érdeklődésére

Történelem

A klimatikus változások hatása a történelem eseményeire

 

Pályázni egyénileg vagy 2-4 fős csoportokban lehet, minimum hat-, maximum nyolcoldalas pályamunkával, 5 perces prezentációval, ami az írott pályázat rövidített, szemléletes változata, valamint a témához kapcsolódó poszter készítésével.

A pályázat formai követelményei : 12-es betűnagyság, 1,5 sortávolság, 2,5 cm margó. Az idézetek, ábrák, irodalmi hivatkozások forrásait a tudományos munkákban szokásos módon kell megjelölni.

A pályamunkák beadási határideje: 2019. január 14. (hétfő)

A pályamunkák értékelése, díjazása : a pályamunkákat a szakmai munkaközösségek tantárgyanként értékelik.
A díjakat a Tatai Eötvös József Tehetséggondozó Alapítvány ajánlja fel:

1. díj: 15.000 Ft-os könyvutalvány
2. díj: 10.000 Ft-os könyvutalvány
3. díj: 5.000 Ft-os könyvutalvány

A felmerülő kérdéseitekkel keressétek szaktanáraitokat! Az Eötvös-napon lehetőség nyílik a legsikeresebb pályamunkák bemutatására.

Mindenkinek eredményes kutatómunkát kívánunk!

A szervezők

 

   
Felelős szerkesztő: Barsi Éva igazgató             Szerkesztő: Major-Rochlitz Ágnes