Cloppenburg
Németország
Adria
Olaszország
Canakkale
Törökország
Bytom
Lengyelország
Tata
Magyarország

Adria, Olaszország - 2018.

2018. május 13-17 között Olaszországban, Adriában került sor a harmadik „short-term exchange of groups of pupils” találkozóra.

Négy diák és négy kísérőtanár vett részt a találkozón. A diákok, Maros Matild 10.D, Petőcz Rebeka 10.D, Lőrincz Álmos 10.A és Czuppon Benedek 10.A, a találkozóra szánt feladatokat dolgozták ki. Minden diák részt vett a fizikai kísérletek összeállításában, begyakorlásában illetve angol nyelven való előkészítésében, Dr. Szeidemann Ákos tanárúr segítségével.

Két matematika szakos kolléganő, Krisztin Németh Andrea és Tóth Rita Anikó, a tervezett Kahoot program kipróbálására készített elő matematika feladatokat a diákokkal.

Végül volt egy interdiszciplináris feladat is: tervezni kellett egy fa-mólót. Ennek pénzügyi kalkulációját, anyagszükségletét, elkészítését, felhasználását és helyét kellett megtervezni. Ehhez készíteni kellett egy látványtervet és egy tudományos posztert. Versenyt hirdettünk a legjobb terv elkészítésére.

Tovább

 

Cloppenburg, Németország - 2018. március

Az Erasmus+ projekt keretében egy újabb találkozóra került sor Németországban, amelyen az együttműködő 5 ország (Olaszország, Lengyelország, Törökország, Németország és Magyarország) diákjai vettek részt. Két társunkkal, Sinka Ágnes és Takács Márton 12.D-s tanuló, lehetőségünk nyílt Cloppenburgba utazni és a szakmai programok mellett megismerkedni a többi tanulóval és az országok kultúrájával. Kísérő tanáraink Karch Ildikó és Nagyné Sóvágó Anna tanárnők voltak. Az ismerkedést az elején szervezett játékok segítették. Szerencsére mindenki nyitott volt a közös játékra, munkára.

Tovább

Folytatódik a nemzetközi diákprogram az Eötvösben

Tata, Magyarország - 2017. október

Bytom, Lengyelország - 2017. november

Ebben a tanévben is folytatódik az ERASMUS+ diákpályázat az Eötvös József Gimnázium részvételével. Tavaly indult a kétéves program egy olasz, egy német, egy török, egy lengyel és az Eötvös, mint magyar középiskola részvételével.

Idén ősszel két találkozó is volt. Az első októberben az éves program pontosítását célozta. Ennek az egynapos programnak az Eötvös adott helyet. Rengeteg tervvel indultunk neki a tanévnek.

Tovább

 

Adria, Olaszország - 2017. március 13-17.

Márciusban Erasmus+ program nemzetközi találkozóján vettünk részt lengyel, olasz, német és török partner iskolák diákjaival. A rendezvény otthona Olaszország, Adria volt. A 11.A osztályból Sasfalvi Adél és Verényi Rebeka egy kiselőadással készültek, melyben egy 3 napos osztálykirándulást terveztek Olaszországba. A 11.B osztályból Bittmann Tamás és Zsohár András vett részt, akik Tata és környéke természeti értékéről, a Fényes forrásokról, készítettek prezentációt.

Tovább

BIOLÓGIA, FÖLDRAJZ

A biológia és földrajz tantárgyak közül, a két éves program során, idén a földrajz került a középpontba. A nemcsak földrajzos, hanem komplex természettudományos ismeretek gyakorlatias felhasználásához három diákcsoport egy-egy mini-projektet valósított meg.

A speciálistól az általánosig –
Egy ember (az emberiség)
a Föld szobrászainak egyike
Egy 3 napos osztálykirándulás megtervezése az egyik partner országba
A szülővárásom fejlődésének lehetőségei

A diákok terepmunkát és kutató munkát végeztek, hogy felderítsék a helyi átalakító munkákat, a környező terület geológiai múltjának és az emberi aktivitás hatásának vizsgálatával.

A 11. B osztály négy tanulója foglalkozott ezzel a témával Lukácsné Zubor Zsuzsanna segítségével. Ezen belül szűkebb környezetünk egy természetvédelmi problémáját dolgozták fel: A tatabányi szénbányászat fellendülésével, biztonsági okok miatt, a Gerecse hegység karsztvizét kiszivattyúzták. Az összefüggő karsztvízszint miatt, ennek eredményeképpen Tatán elapadtak a karsztforrások. A bányászat befejezése után, néhány év elteltével a karsztvízszint visszatelítődött, így ma újra működnek a bővizű termálkarszt források. Kiemelhető a Fényes-tanösvény területe, ahol újra kialakult a láp gazdag élővilággal. Ennek védelme jól mutatja az ember rekultivációs tevékenységét.
 

Egy osztálynak kirándulást kellett terveznie az egyik partner országba. A kirándulás tervezése közben érdekes javaslatokkal kellett előállniuk és a következőkben megegyezniük:

•  útiterv készítés

•  minden kiadásra kiterjedő pénzügyi kalkulációt készítése ( szállás, étkezés, belépők, utazás, biztosítás, idegenvezetés és egyéb kiadások)

•  készíteni kellett egy, az utazást reklámozó posztert, és egy prezentációt az útvonalról, annak földrajzi és történelmi jellegzetességeiről, látnivalókról, szállásról

A tervezett kirándulási „kerék”:
Lengyelország › Törökország › Magyarország › Olaszország › Németország › Lengyelország, így a mi uticélunk Olaszország, Róma lett.

Ezt a feladatot a 11. A osztály 4 fős csapata csinálta Dr. Szeidemann Ákos tanár úr koordinálásával.
 

A diákok terepgyakorlatra mentek, hogy többet tudjanak meg városunk természeti és kulturális lehetőségeiről, jellemzőiről.

A következő tényezőket vették figyelembe:

•  Elhelyezkedés (kommunkiációs hálózatok, kapcsolatok utak/vasutak segítségével)

•  Helyben megtalálható turisztikai látványosságok és szolgáltatások

Megpróbáltál felbecsülni szülővárosuk lehetséges fejlődési irányait. Demográfiai trendeket analizáltak (különösen a népesség növekedése/csökkenése és a lakosság vándorlása), jellemezték a fő munkáltatókat és oktatási lehetőségeket, megbecsülték a lehetséges befektetéseket, különösen a fejlődő iparágaknál, készíttek egy flyer-t vagy egy városuk reklámozására.

Ezt a feladatot a 11. D osztály tanulói csoportja végezte Karch Ildikó tanárnő vezetésével. Ennek a kivitelezési határideje május vége volt.

Major Cintia, Prauer Nina, Bittmann Tamás,
Zsohár H. András 11. B

 

Sasfalvi Adél, Verényi Rebeka, Jónás Ádám,
Nátrán Bálint 11. A

 

Sinka Ágnes Szőnyegh Bence, Takács Márton,
Benke Mátyás 11. D

Ádámné Dúcz Vilma és Karch Ildikó

 

MATEMATIKA

2017 január végére matematika tanáraink, Ádámné Dúcz Vilma, Krisztin Németh Andrea és Tóth Rita Anikó, feladatok gyűjteményét állították össze, a novemberi találkozón megbeszéltek alapján. A feladatokat gimnáziumunk angol szakos igazgatóhelyettese Major Rochlitz Ágnes , segítségével a projekt hivatalos nyelvére fordították.

A német partner iskola feladata volt, hogy a projekt hivatalos honlapjára feltöltsék ezeket a példákat, a többi ország által beküldött feladatokkal együtt. Így egy feladatgyűjteményt hoztak létre, összesen 40 feladattal.

A feladatgyűjteményből minden témakörből 2-2 feladatot kiválasztottak a kollégák és ezeket a feladatokat a kilencedikes csoportok egy részében megoldatták (9.A, 9.B és 9.D). Ahol volt lehetőség, ott a célnyelven, angolul dolgoztak. Ahol a nyelv használata gondot jelentett volna, ott szójegyzék hozzácsatolásával végezték el a munkát.

A cél, amint az a projekt általános célkitűzéseiből is kiderült, hogy a matematika tanulásához való hozzáállását javítsuk a diákoknak. Mivel tanáraink amúgy is sok gyakorlatias példát oldatnak meg az óráikon, a diákoknak nem volt meglepő a feladat.

A feladatok megoldása előtt és után a diákoknak kérdőíveket kellett kitölteniük, melyek összegzése a projekt nemzetközi értékelésének a részét képezi.

FIZIKA, KÉMIA

2017 február végére fizika tanárunk, Dr. Szeidemann Ákos , két fizika és két kémia kísérlettel gyűjteményt állított össze, a novemberi találkozón megbeszéltek alapján. A feladatokat a gimnázium 10. A osztályos, természettudományos érdeklődésű, tanulói fordították le a projekt hivatalos nyelvére.

Az olasz partner iskola feladata volt, hogy egy-egy feladatgyűjteményt állítsanak össze 10-10 feladattal tantárgyanként „ Fizika az életünkben” és „Kémia az életünkben” címmel , a többi ország által beküldött kísérletekkel együtt.

A feladatgyűjteményből 1-1 feladat kiválasztásával a kilencedikes és tízedikes csoportok egy részében gazdagítottuk a két tantárgy tanításának módszertanát. Ahol volt lehetőség, ott a célnyelven, angolul dolgoztak. Ahol a nyelv használata gondot jelentett volna, ott szójegyzék hozzácsatolásával végezték el a munkát.

A cél, amint az a projekt általános célkitűzéseiből is kiderült, a természettudományok tanulásához való hozzáállás javítása a diákoknál. A feladatok kipróbálása a következő tanév elejére is áthúzódik.

A feladatok megoldása előtt és után a diákoknak kérdőíveket kell kitölteniük, melyek összegzése a projekt nemzetközi értékelésének a részét képezi.

 

Erasmus+ találkozó Tatán - 2016. november 20-24.

Galéria

2016. november 20-24-ig tartott a második találkozója az Erasmus+ projektnek. Az első egynapos találkozóra Bytomban, Lengyelországban került sor októberben, ahol az éves programok megbeszélése volt a feladat.

A tatai találkozóra minden partner iskolából érkeztek tanárok, Bytomból Lengyelországból, Adriából Olaszországból, Canakkaleból Törökországból és Cloppenburgból Németországból, összesen 11-en. Mivel az idei program főleg a matematika, kémia és fizika tanítására fókuszál, e tantárgyak szaktanárai képviselték iskolájukat.

Sokoldalú szakmai programmal készültünk vendégeink számára:

Az első napon, vasárnap, Veszprémbe látogattunk, ahol a történelmi városrészt csodálatos időben nézhettük meg és ezt a Pannon Egyetemen tett látogatással egészítettük ki. Az egyetem Műszaki Informatika karának dékánja, Dr. Hartung Ferenc, fogadott bennünket, és az egyetem oktatási programjának bemutatása után örömmel üdvözölte a gimnázium és nemzetközi partnereinek a projektben célul kitűzött törekvését a természettudományok megszerettetésére. A nap végén még a Balaton szépségét is megcsodálhattuk.

Hétfőn iskolánk igazgatója Barsi Éva és Michl József polgármester úr köszöntötte vendégeinket a gimnázium dísztermében. A beszédeket diákjain rövid műsora követte.

A héten iskolánk természettudományi oktatását mutattuk be külföldi kollégáinknak. A projektben résztvevő kollégák (Ádámné Dúcz Vilma, Major-Rochlitz Ágnes, Nagyné Sóvágó Anna, Karch Ildikó, Tóth Rita, Krisztin Németh Andrea, Szeidemann Ákos és Lukácsné Zubor Zsuzsanna) bemutató órákat tartottak, ahol a tanárok szakmai és módszertani tapasztalatcseréje mellet, a diákok is kipróbálhatták és fejleszthették angol nyelvi tudásukat. Mivel ezekben a napokban voltak az általános iskolásoknak tartott nyílt órák, ezek is színesítették a bemutatók sorát. Különleges élményben volt része azoknak a tanulóknak, akik a török kémia tanárnő óráján vehettek részt, ahol a hétköznapokban is használt anyagok kémhatását vizsgálták, a tolmácsolásban a török, angol szakos kolléga segített.

 

Tanáraink, Magyar Csabáné és Szeidemann Ákos, a Science on Stage című nemzetközi módszertani konferencián szereztek elismerést idén októberben. A jógyakorlataik közé tartozó a fizikai és kémiai kísérleteket mutatták be vendégeinknek Frankel Beatrix tanárnő és diákjaink közreműködésével.

A módszertani eszmecserén kívül ebben a tanévben feladatunk lesz az öt iskola kémia, fizika és matematika tanárai által összeállított módszer-tárat kipróbálni. Mindemellett három „mini projektet kell elkészíteni, amely a tanárok koordinálása mellett diákok feladata lesz. Ezekkel a munkákkal utaznak majd 2017. márciusában Adriába, Olaszországba a harmadik nemzetközi találkozóra. Négy tanulónak és két tanárnak lesz lehetősége ezen a találkozón részt venni.

Sajtó megjelenés

Erasmus+ program

A tatai Eötvös József Gimnázium újra nemzetközi, iskolák közötti, Európai Uniós pályázat nyertese lett. Az Erasmus+ program néven elérhető pályázat iskolák közötti együttműködés, amely diákokat és tanárokat egyaránt bevon a munkába. Korábban már többször sikerült hasonló projektekbe bekapcsolódni és abban eredményesen tevékenykedni.

A gimnázium német, lengyel, török és olasz partner iskolákkal együttműködve fogja ezt a két éves programot megvalósítani. A téma a természettudományok és a matematika tanításának és tanulásának új módszerekkel való népszerűbbé tétele. Célkitűzése az, hogy a diákok hozzáállását javítsa ezekhez a nehezen tanulható tantárgyakhoz, sőt meg is szerettesse velük.

Tovább

Felelős szerkesztő: Barsi Éva igazgató             Szerkesztő: Major-Rochlitz Ágnes