Az Eötvös József Gimnázium és Kollégium közzétételi listája

a) a felvételi lehetőségről szóló tájékoztató: tagozatok

b) beiskolázási tájékoztató

c) térítési díjak - házirend

d) fenntartói értékelések

e) eseménynaptár

f) a pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai

g) szervezeti és működési szabályzat - házirendet - pedagógiai program

 

A közzétételi lista további elemei

a) a betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

b) a betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége

c) az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei

d) a tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok

e) az érettségi vizsgák átlageredményei

f) a tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége – pedagógiai program

g) az iskolai dolgozatok szabályai - házirend

h) az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje – pedagógiai program és házirend

i) az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma, a kollégiumi csoportok száma és az egyes csoportokban a tanulói létszáma

 

2890 Tata
Tanoda tér 5.
   Tel: 34/587-560
   Fax: 34/487-844
eotvos@eotvos-tata.edu.hu

   
Felelős szerkesztő: Barsi Éva igazgató             Szerkesztő: Major-Rochlitz Ágnes