Öveges József Emlékverseny

Öveges József

A versenyről

Versenyfelhívás

Versenyeredmények

Feladatsorok

2890 Tata
Tanoda tér 5.
   Tel: 34/587-560
   Fax: 34/487-844
eotvos@eotvos-tata.edu.hu

 

Gimnáziumunk fizika- és matematika-munkaközössége 1980 óta minden évben megrendezi a 9-10. osztályosoknak szóló országos Öveges József Emlékversenyt.

Öveges József tizenkét éven át volt a tatai gimnázium tanára. A halála utáni évben Ádám Árpád tanár úr ötlete alapján meghirdettük az első Öveges József Emlékversenyt. Ez a komplex matematika- és fizikaverseny a gyakorlathoz kötődő, a mindennapi életben előforduló problémák értelmezését várja el a tanulóktól, és a tantárgyak elméleti anyagának ismerete mellett az átfogó szemléletre, friss ötletekre, csavaros észjárásra helyezi a hangsúlyt.

Az Öveges József Emlékversenyen már pár évvel az indulás után 180-200 versenyzőt és 40-50 kollégát láttunk vendégül.

A versenyen kitűzött feladatokat iskolánk munkaközösségei alkotják meg, de szívesen felhasználjuk a benevező iskolák tanárainak ötleteit is. Az utóbbi 6-8 évben tudatosan és rendszeresen szerepeltetünk a feladatokban a környezetünk megóvásával, az energia és a nyersanyag ésszerű felhasználásával kapcsolatos problémákat is, mert úgy gondoljuk, hogy ez napjainkban az egyik legfontosabb téma.

Több éves tapasztalatunk, hogy a verseny megbízhatóan méri a tanulók tehetségét matematikából és fizikából. A nálunk eredményesen szereplők nevével később is találkozunk, mert más versenyeken is kiemelkednek.

A verseny döntőjét minden évben Öveges József születésének évfordulóján, november elején, szombaton rendezzük. Reggel nyolc órától várjuk az érkező csapatokat, a regisztráció során minden versenyző kap egy kódszámot. A gyülekezés ideje alatt a diákok Öveges-videókat nézhetnek vagy Öveges-kísérleteket végezhetnek a fizika előadóban. Az ünnepélyes megnyitó és Öveges József munkásságának méltatása, emléktáblájának koszorúzása után 10 órakor kezdődik a fizikadolgozat megírása, majd 10 perc szünet után a matematikadolgozat következik. A versenyzők megebédelnek, azután pedig matematika vagy fizika témájú ismeretterjesztő előadást hallgathatnak meg neves egyetemi tanároktól. A javítás a dolgozatok beszedése után azonnal megkezdődik: feladatonként 4-5 fős munkacsoportok javítanak és értékelnek egységes szempontok alapján.

Az eredményhirdetésen, amely 15.30 órakor kezdődik, okleveleket és értékes jutalomkönyveket adunk át. Jutalmazzuk a csapatversenyben legjobb eredményt elért iskolákat, valamint az egyéni versenyben kiemelkedőket, három kategóriában: matematikából, fizikából és a két tantárgyból együtt.

Oklevéllel és tárgyjutalommal ismerjük el a legjobban szereplő diákok felkészítő tanárainak munkáját is.

Sorszám
Év
Iskola
Indulók száma
A győztes csapat iskolája
Városa
Előadó
Az előadás témája
I. 1980 9 52 Eötvös J. Gimnázium Tata dr. Sass Elemér  
II. 1981 13 68 Dobó K. Gimnázium Esztergom dr. Horváth Jenő Nehéz feladatok egyszerű megoldásai
III. 1982 18 88 Czuczor G. Gimnázium Győr dr. Marx György  
IV. 1983 24 112 Berzsenyi D. Gimnázium Budapest dr. Daróczy Zoltán A matematikai gondolkodás gyökerei
V. 1984 25 116 I. István Gimnázium Budapest dr. Schuszter Ferenc  
VI. 1985 30 136 Berzsenyi D. Gimnázium Budapest dr. Freud Róbert Kombinatorikus számelméleti problémák
VII. 1986 33 153 Bencés Gimnázium Pannonhalma dr.Vermes Miklós Mechanikai rezgések és hullámok
VIII. 1987 38 160 Árpád Gimnázium Budapest dr. Hortobágyi István Körbe írható maximális kerületű, illetve területű sokszögek
IX. 1988 39 174 Berzsenyi D. Gimnázium Budapest dr. Horváth Zoltán Lézerek fényében
X. 1989 43 180 Radnóti M. Gimnázium Budapest dr. Reimann István Kombinatorikus geometriai problémák
XI. 1990 41 172 Piarista Gimnázium Budapest dr. Papp Katalin  
XII. 1991 46 194 Szent István Gimnázium Budapest dr. Csóka Géza  
XIII. 1992 46 200 Berzsenyi D. Gimnázium Budapest dr. Radnai Gyula Érdekes fizikai problémák
XIV. 1993 45 196 Árpád Gimnázium Budapest dr. Pálmay Lóránt  
XV. 1994 48 236 Révai M. Gimnázium Győr dr. Gnädig Péter  
XVI. 1995 52 218 Árpád Gimnázium Budapest dr. Radnai Gyula  
XVII. 1996 45 182 Teleki Blanka Gimnázium Székesfehérvár dr. Szirmai Jenő  
XIX. 1998 51 205 Szent István Gimnázium Budapest dr. Skrapits Lajos  
XX. 1999 40 172 Radnóti M. Gyak. Gimnázium Budapest dr. Molnár Emil Bolyai János „ ujj más világa "
XXI. 2000 43 180 Árpád Gimnázium Budapest dr. Süvegh Károly  
XXII. 2001 42 184 Berzsenyi D. Gimnázium Budapest László István Az Euklidesz szerkesztőprogrambemutatása
XXIII. 2002 49 168 Radnóti M. Kísérleti Gimn. Szeged Az Öveges-szobor avatása  
XXIV. 2003 36 158 Révai Miklós Gimn. Győr dr. Kálmán Attila  
XXV. 2004 35 168 Apáczai Cs. J. Gimn. Budapest Härtlein Károly Érdekes és meghökkentő kísérletek
XXVI. 2005 37 144 Berzsenyi D. Gimnázium Budapest dr. Horváth Ákos Radioaktivitás a gyógyászat szolgálatában
XXVII. 2006 44 135 Révai Miklós Gimn.
Radnóti M. Kísérleti Gimn.
Győr
Szeged
dr. Piláth Károly  
XXVIII. 2007 36 138 Radnóti M. Kísérleti Gimn. Szeged dr. Pintér Ferenc Összegzések
XXIX. 2008 39 145 Apáczai Cs. J. Gimn.. Budapest dr. Honyek Gyula  
XXX. 2009 35 140 Árpád Gimnázium Budapest dr. Radnai Gyula Fizikai egypercesek
XXXI. 2010 45 180 Árpád Gimnázium Budapest Zsiros László Róbert Érdekes kísérletek
XXXII. 2011 36 144 Radnóti M. Kísérleti Gimn. Szeged dr. Róka András Az elektronok színháza
XXXIII. 2012 35 140 Radnóti M. Gyak. Gimnázium Budapest dr. Mezei István Édességek a matematika kosarából
XXXIV. 2013 28 111 Zrínyi Miklós Gimnázium Zalaegerszeg dr. Derényi Imre Akusztikai illúziók – a hallás biofizikája
XXXV. 2014 25 104 Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium Bonyhád Nagyné Csóti Beáta Gördülékeny matematika
XXXVI. 2015 27 105 Révai Miklós Gimnázium Győr Dr. Juhász András és Dr. Jenei Péter A fény, ami a klasszikus fizikából átvezet a modern fizikába
XXXVII. 2016 29 112 Révai Miklós Gimnázium Győr Dr. Raffai Péter Új ablak a világegyetemre: csillagászat gravitációs hullámokkal
XXXVIII. 2017 23 90 Révai Miklós Gimnázium Győr Dr. Patkós András A kvantum-paradoxonoktól a kvantum-technológiához
XXXIX. 2018 32 121 Eötvös József Gimnázium Budapest dr. Horváth Dezső Kozmológia, a világ keletkezése: ősrobbanás és teremtés
XL. 2019 30 123 Radnóti M. Gyak. Gimnázium Budapest dr. Cserti József Eötvös Loránd, a fizikus
XLI. 2020 26 104 Radnóti M. Gyak. Gimnázium Budapest   online
XLII. 2021 20 80 Baár-Madas Református Gimnázium
Eötvös József Gimnázium
Budapest Budapest Dr. Szekeres Béla Bevezetés a mesterséges intelligencia alkalmazásaiba
XLIII. 2022 23 90 ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium Budapest Dr. ifj. Szántay Csaba professzor Mit jelent a kutatói "tehetség" a "való világban"?
               
     
Felelős szerkesztő: Barsi Éva igazgató             Szerkesztő: Major-Rochlitz Ágnes