Aktuális

Versenyeredmények

Korábbi kötelező versek

Korábbi kötelező próza

Beszámolók

2890 Tata
Tanoda tér 5.
   Tel: 34/587-560
   Fax: 34/487-844
eotvos@eotvos-tata.edu.hu

 

 

XXIX. Országos Spanyol Nyelvű Vers- és Prózamondó Verseny

 

A Tatai Eötvös József Gimnázium és Kollégium a Nemzeti Tehetség Program támogatásával meghirdeti az Országos Spanyol Nyelvű Vers és Prózamondó Versenyt.

A verseny célja: A tanulók spanyol nyelvű irodalmi ismereteinek, előadókészségének fejlesztése.

A verseny kategóriái

Vers:

A döntőben a kategória valamennyi résztvevője ugyanazt a verset mondja, melyet a szervező gimnázium választ ki januárban.

 • szabadon választott vers

A diákok a saját maguk által, illetve tanáraik segítségével kiválasztott spanyol- vagy latin-amerikai költő versének elmondásában mérik össze tudásukat.

Próza:

 • kötelező próza

A döntőben a kategória valamennyi résztvevője ugyanazt a szöveget kapja, melyet azonos ideig tartó (5 perc), zavartalan körülmények közötti előzetes tanulmányozás után a kategória zsűrije előtt kell felolvasnia. A feladat a szöveg értelmező olvasása.

 • szabadon választott próza

A diákok a saját maguk által, illetve tanáraik segítségével kiválasztott prózai szövegek előadásában mérik össze tudásukat. A szöveg – a kötelező próza szövegéhez hasonlóan – spanyol nyelvű szerző irodalmi művéből származó vagy ismeretterjesztő jellegű, az előadás 20-30 sor terjedelmű legyen. A szabadon választott prózai szöveget a versenyzők nem felolvassák a zsűri előtt, hanem papír és könyv segítsége nélkül adják elő.

A jelentkezés és a részvétel feltételei

A versenyre az Eötvös József Gimnázium és Kollégium honlapjáról letölthető jelentkezési lap/ok pontos kitöltésével, a gimnázium címére, határidőre való eljuttatásával lehet jelentkezni. Minden iskolából maximum 6 tanuló vehet részt a versenyen, 3 tanuló vers kategóriában, 3 tanuló pedig próza kategóriában.

Jelentkezési lapok - Hozzájáruló nyilatkozat

A versenyen részt vehetnek:

 • a 9-10. évfolyam tanulói,
 • a spanyol két tanítási nyelvű középiskolák előkészítő évfolyamos tanulói.

A versenyen nem vehet részt az,

 • akinek a spanyol nyelv az anyanyelve, vagy egyik szülőjének beszélt anyanyelve
 • aki 8. életéve betöltése után a spanyol nyelvet olyan iskolában tanulta, amelynek az a tanítási nyelve
 • aki középiskolai tanulmányai alatt összefüggően 4 hónapnál hosszabb időt töltött spanyol nyelvterületen
 • aki két tanítási nyelvű középiskola tanulója, ahol a spanyol nyelv a tanítási nyelv
 • aki két tanítási nyelvű középiskola volt tanulója, és ott spanyol tanítási nyelven megkezdte a tanulmányait.

Versenyszabályzat

A nevezés módja, határideje

A versenyre az Eötvös József Gimnázium és Kollégium honlapjáról március 16-tól letölthető jelentkezési lap/ok pontos kitöltésével, a gimnázium e-mail címére, határidőre való eljuttatásával lehet jelentkezni. Kérjük a kollégákat, hogy a jelentkezési lapon jelöljék be, hogy versenyzőik mely kategóriában kívánnak indulni. Kérjük továbbá, hogy a jelentkezési lapokkal együtt küldjék el a szabadon választott vers és próza szövegét a zsűri részére.

A jelentkezési lapok beérkezésének határideje: 2023. május 10. (szerda)

Felhívjuk a kollégák figyelmét, hogy a jelentkezés, ebédrendelés módosítására 2023. május 15. (hétfő 16, 00 óráig van lehetőség, telefonon vagy e-mailben. A verseny napján már nincs mód a jelentkezés és az ebédrendelés változtatására.

A jelentkezési lapokat a következő e-mail címre kérjük küldeni:  eotvos@eotvos-tata.edu.hu

Nevezési díj: nincs

Iskolai selejtező időpontja: 2023. március 17. (péntek)

A verseny időpontja: 2023. május 19. (péntek).

A verseny menete

 • 9,15 – 9,30 a versenyzőket várjuk a tatai vasútállomáson
 • 10,00 órakor megnyitó
 • 10,30 óra a verseny kezdete
 • 12,00 - 13,30 óra között ebéd
 • Kb. 13,30 –tól Flamenco workshop Jankovics Bernadettel
 • 15,00 óra: eredményhirdetés, az első három helyezett szavalatainak meghallgatása
 • Kb. 16,05 óra: a versenyzőket kiszállítjuk a vasútállomásra

Az eredmények közzétételének módja

 • A verseny végén, az ünnepélyes eredményhirdetésen kategóriánként, az első három helyezett neve, felkészítő tanára, iskolája hangzik el, az eredményhirdetés után elhangzanak a győztes szavalatok.
 • A verseny végén minden iskola megkapja írásban a teljes eredménylistát.
 • A gimnázium honlapján megjelentetjük az eredményt.

Díjazás

 • Kategóriánként az 1-3. helyezett értékes könyvjutalomban, oklevélben részesül.
 • A versmondók közül az összetett kategóriában (szabadon választott és kötelező vers) legjobb helyezést elérő tanuló a budapesti Cervantes Intézet spanyol tanfolyamát nyeri, valamint egy ebook olvasót. Holtverseny esetén, a szabadon választott vers kategóriájában elért helyezés a döntő.

A szervezők elérhetősége

E-mail cím: eotvos@eotvos-tata.edu.hu
Kapcsolattartó: Kisék Ágnes (kisek.agi@gmail.com)

Ismét szeretettel várjuk a versenyzőket és felkészítőiket 2023 májusában.

 


     
Felelős szerkesztő: Barsi Éva igazgató             Szerkesztő: Major-Rochlitz Ágnes