Hírek, események 2015/2016. tanév

Sikeres együttműködést zártak a tatai Tehetségpontok

Beszámoló

A Csermely Péter professzor (Nemzeti és az Európai Tehetségsegítő Tanács elnöke) nevével fémjelzett hazai tehetséggondozó hálózat egyik fontos célkitűzése, hogy az országban működő ún. tehetségpontok szoros kapcsolatba kerüljenek más – hasonló területen dolgozó – szervezetekkel, ezzel is segítve saját és egymás munkáját. Tatáról a Kőkúti és a Vaszary János Általános Iskola, valamint az Eötvös József Gimnázium is tagja a hálózatnak. Városunk e három intézménye évek óta támogatja egymást különböző tehetséggondozó programokban. Így volt ez ebben a tanévben is, amikor az Eötvös útjára indított egy – elsősorban – általános iskolásoknak szóló természettudományi szakkört. A foglalkozásokon a Kőkúti és a Vaszary János Általános Iskola hetedik és nyolcadik osztályos fiataljai vettek részt, akik hétről hétre vállalták a munkát a gimnázium tanárainak irányításával.

A jól felszerelt Eötvös Laboratórium kiváló lehetőség a kisebb diákok számára is, hogy a tananyagon túlmutató ismeretekkel gazdagodjanak. Ebben az életkorban kiemelten fontos, hogy a tehetségígéretek lehetőséget kapjanak a gyorsításra, vagyis a képességeiknek megfelelő haladásra. Bár a tatai általános iskolák természettudományos oktatása országos szinten is kiemelkedő színvonalú, nem könnyű a nagy létszámú osztályokban a differenciálás, az érettebb gondolkodású, érdeklődő tanulók figyelmének folyamatos lekötése. Számukra speciális programok indítása lehet a megoldás, ahol az időkeretet és a középpontba helyezett témát szabadabban kezelve szervezhető a munka.

Szakkörösök mérési gyakorlat közbenA szakkörösök a tanév során 60 órában végeztek vizsgálatokat elsősorban a kémia és a fizika területeihez kapcsolódóan. A foglalkozások során mindvégig szem előtt tartottuk, hogy a saját tapasztalatokon alapuló tanulás jóval hatékonyabb, ezért a tanulók kis csoportokban dolgoztak. Bővültek anyagszerkezeti ismereteik, megismertek mérési eljárásokat, sőt önálló kutatómunkát is végezhettek. A program különlegessége volt, hogy bepillanthattak a fiatalok kutatólaborokba is, hiszen a gimnázium évek óta kiváló kapcsolatot ápol az Eötvös Loránd Tudományegyetem Az ELTE TTK Foucault-ingája mellettTermészettudományi Karával és a Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Központjával. A látogatás célja elsősorban kutató laboratóriumok, illetve az ott folyó munka megismerése volt, de lehetőség volt az egyetem gazdag ásvány- és biológiai gyűjteményének megtekintésére, valamint egy élvezetes kémiai kísérlet bemutató megtekintésére is, melynek során a résztvevők megtapasztalhatták milyen is a „tudomány a színpadon”. Az egynapos kirándulás alkalmat adott arra is, hogy olyan fiatal kutatókkal is találkozzanak a tatai diákok, akik kiemelkedő munkájuknak köszönhetően Lendület Kutatócsoportot vezetnek.

Róka András tanár úr (ELTE) bámulatba ejtő bemutatójaAz egész tanéven átívelő program zárásaként egy háromnapos táborban vehettek részt a diákok. Az Eötvösben az utóbbi tíz évben újra hagyománnyá vált komplex terepgyakorlatok mintájára a szakkörös diákok projektfeladatokat oldottak meg a vértesboglári helyszínen. A klasszikus analitikai és műszeres vízvizsgálat, a földrajzi helymeghatározás, a meteorológia és a konyhakémia témái mellett idén a sportszerek, valamint a lovak mozgásának elemzésével foglalkozhattak a diákok.

Az éves munkáról egy jó hangulatú rendezvényen adtak számot a résztvevők társaiknak, szüleiknek és tanáraiknak.

A következő évben a gimnázium tanárai a robotika és a természettudományok területén szerzett tapasztalataikat fölhasználva újabb szakköri innovációt terveznek „Mérjük meg a világot!” címmel, melyben különböző digitális méréstechnikákkal ismertetik meg az érdeklődőket.

Magyar Csabáné és dr. Szeidemann Ákos
az Eötvös József Gimnázium tanárai, a szakkör vezetői

A 23. Arany János Irodalmi Verseny döntője

2016. április 8-10. között zajlott Tatán a 23. Arany János Irodalmi Verseny döntője. Az egész tanévet felölelő verseny gimnáziumunk magyartanárainak szakmai munkájával valósult meg. Megrendezését anyagilag segítette a Nemzeti Tehetség Program hoz benyújtott pályázatunk, így az országos verseny az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásával jöhetett létre.

A 9. és 10. évfolyamos irodalomszerető középiskolások az előző tanév végén meghirdetett olvasmánylistán szereplő művek ismeretéről, értéséről adtak számot írásban és szóban. Ebben az évben is szerepelt az olvasandók között Arany Jánoshoz kapcsolható mű – ezúttal a Murány ostroma , emellett Mikszáth Kálmán Új Zrínyiász, Babits Mihály Második ének, Méhes György Leleplezem a családom, William Golding A Legyek Ura, Háy János A bogyósgyümölcskertész fia és Erdős István Rajkó című alkotását kellett a diákoknak elolvasniuk. A novemberi írásbeli fordulók legjobbjai, az ország különböző középiskoláiból érkeztek kísérőikkel a döntőre, szám szerint ötvenen.

A versenyzők és kísérőik tatai városnézésen vettek részt Csábiné Gazdag Elvira tanárnő vezetésével, majd az esti versenymegbeszélésen az ismerkedésen túl a lebonyolítás menetéről tájékoztattuk a vendégeinket.

A szombati megnyitót jelenlétével megtisztelte Michl József, Tata város polgármestere, Acsainé Dávid Ágnes, a gimnáziumi fenntartó, a Városkapu Zrt. vezérigazgató-helyettese és Pethő Zsoltné, az Oktatási Hivatal Győri Pedagógiai Oktatási Központjának képviselője. A város polgármestere köszöntötte a versenyzőket, majd Barsi Éva igazgatónő nyitotta meg a versenyt. Gimnáziumunk két tanulójának műsora tette ünnepélyessé a verseny kezdetét. Zolnai Fanni 9. osztályos tanuló Arany-balladát mondott, Balogh Regina 10. A osztályos diákunk népdalokkal örvendeztette meg a hallgatóságot.

A verseny első fordulójában, szombat délelőtt a résztvevők összehasonlító fogalmazást írtak az elolvasott művek alapján, majd a háromfordulós szóbelin két-két percben kellett beszélniük a művekhez kapcsolódó kérdésekről.

Külön öröm volt számunkra, hogy a kortárs alkotók, akiknek a művei szerepeltek az olvasmánylistán, elfogadták a meghívásunkat. Háy János és Erdős István a zsűri munkájában való részvételt követően beszélt a versenyen szerzett benyomásairól, azokról a feleletekről, amelyek az ő műveikről szóltak, majd mindkét író hősiesen állta a dedikálást kérő versenyzők és tanárok rohamát

A verseny kísérő programjában is az irodalom kapta a főszerepet: Maróti Attila , a Jászai Mari Színház művésze a költészet napjához kapcsolódva versekkel, prózarészletekkel kötötte le a résztvevők figyelmét.

Az ünnepélyes eredményhirdetésen hét arany-, nyolc ezüst- és hét bronzdiplomát vehettek át a döntő legjobbjai a könyvjutalmakkal együtt. Klasszikus magyar írók alkotásaival térhetett haza minden résztvevő: Jókai-, Móricz-, Mikszáth-, Gárdonyi-, Karinthy-műveket kaptak ajándékba.

A versenyen résztvevő diákok és kísérőik közös ajánlólistát készítettek a következő évi olvasmányokhoz, a 24. Arany János Irodalmi Versenyhez.

Örömünkre szolgált, hogy két diákunk is a döntő résztvevője volt, Sándor Kata és Zách Boglárka. Sándor Kata kitűnően szerepelt a legjobbak között, aranydiplomás lett, őt Farkas Valéria készítette fel a versenyre.

Csúzyné Harasztosi Julianna
a verseny szervezője
Eötvös József Gimnázium és Kollégium, Tata


Sport és egészség németül - Sport und Gesundheit auf Deutsch

Egy különleges projekt részesei voltak a német első nyelves tizedikes diákok: a sport és egészség témakörével ismerkedtek és írták re róla gondolataikat, mindezt német nyelven. A munka eredménye egy brosúra, amelyet most a linkre kattintva Ön is megtekinthet.

An einem besonderen Projekt haben die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 10 (Kurs erste Fremdsprache Deutsch) teilgenommen: Das DSD-Sternchenthema "Sport und Gesundheit" stand dabei im Mittelpunkt des Interesses, das Ergebnis können nun auch Sie durch einen Klick begutachten.

Aktívan egymás megértéséért - A schweinfurti diákok látogatása

Már második alkalommal látta vendégül a tatai Eötvös József Gimnázium és Kollégium németes munkaközössége és diákjai a schweinfurti Alexander-von-Humboldt-Gymnasium vendégdiákjait, akik Gertrud Schüll és Christian Hanel középiskolai tanárok vezetésével látogattak Magyarországra.

Az idei találkozó középpontjában is egymás megismerése, a tavaly szövődött barátságok elmélyítése volt. A kirándulások és közös programok, többek között a gimnázium és Tata városának megismerését szolgáló játék mellett idén egy projektet is megvalósítottak a diákok: egy Grimm-mesét írtak át a környezetvédelem jegyében és vitték színre.

A megszerzett személyes tapasztalatok nemcsak a diákok további kapcsolatára, hanem a két iskola további együttműködésére is pozitív hatással lesz, állapították meg a diákcsere résztvevői.

Galéria - Tovább

A schweinfurti diákok írták a látogatásról.

https://avhsw.de/meldungen/ 729-ungarnaustausch- gegenbesuch-in-ungarn-07-14- 05-2016

 

In memoriam Dr. Auer József

Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy dr. Auer József, gimnáziumunk nyugalmazott tanára 79 éves korában elhunyt.

Diplomájának megszerzésének évétől,1962-től 35 éven át tanított matematikát, fizikát, ábrázoló geometriát intézményünkben. Diákjai osztályfőnökként és szaktanárként egyaránt becsülték, tudásáért tisztelték.

Pedagógiai munkája mellett tudományos tevékenységet is folytatott, disszertációjában új geometriai tételt dolgozott ki. Doktori címét 1978-ban szerezte. 1981 és 1997 között, nyugdíjazásáig igazgatóhelyettes volt.

Dr. Auer József temetése 2016. június 18-án, szombaton, 13 órakor lesz Tatán, az Új temetőben.

Emlékét kegyelettel megőrizzük.

2016. június 3., péntek - Kreatív workshop

Lassan közeleg a vakáció: a Kreatív workshop nem feledkezett el az iskola közösségéről, és egy kiállítással szeretne Önöktől, Tőletek elbúcsúzni és élményekben gazdag szünidőt kívánni.

A kiállítás megtekinthető június harmadikától, péntektől, a főépület földszintjén elhelyezett faliújságon.  

2016. április 22., péntek - A Föld napja - kerékpáros akció

2016. április 16., szombat - Tudományos játszóház az Új Kajakházban és környékén

Április 16-án 10-12-ig játszunk tűzzel, vízzel, fénnyel és sok minden mással.

Szeretettel várjuk a gyerekeket és szüleiket!

Az Eötvös József Gimnázium, a Kőkúti Általános Iskola és a Vaszary János Általános Iskola tanárai és diákjai

 

A robotszakkör Győrben járt - Beszámoló

A pályázati támogatásból megvalósult kétnapos tanulmányi kiránduláson elsőként a Széchenyi István Egyetemre látogattunk. Megismertük a robotika és távközlési laboratóriumokat, a szuperszámítógépeket és a Járműipari Kutatóközpont égisze alatt dolgozó kreatív hallgatói csapat munkáját.

Beszámoló

2016. április 7. - Európa-nap

„Több megértést és toleranciát egy egyesült Európában – a holokauszt üzenete a ma embere számára.” Az Európa-nap vendége Varga Ágota filmrendező, Dénes Tamás közgazdász és Bartha
Ágnes holokauszt túlélő.

Iskolánkban már 5. alkalommal került megrendezésre az Európa-nap. Először egy kisfilm vetítésére került sor, Varga Ágota rendezésében. A film 1995-ben készült, s a Komárom-Esztergom megyébe visszatért holokauszt túlélők életéről tudhattuk meg néhány érdekes, de szomorú információt. Ezután Horváth Alina 11.E osztályos tanuló készített interjút Dénes Tamás volt eötvösös diákkal, aki szintén holokauszt túlélők gyermeke, és a film rendezőjével, Varga Ágotával. A rendezvény második felében a Belső képek című film vetítésén volt a sor. Bartha Ágnessel, a kisfilm főszereplőjével beszélgettünk. Ági néni nagyon közvetlen és kedves volt. Figyelmeztetett minket arra, hogy a világ alakulása a mi kezünkben van, nem szabad hagynunk, hogy még egyszer bekövetkezzen egy olyan tragédia, mint ami a II. világháború alatt történt. Mindig vidámnak kell lennünk, és a legfontosabb az, hogy sose veszítsük el a hitünket, mindig pozitívan nézzünk előre. Oláh Zoé / Pénzes Bernadett

Részletes beszámoló - Galéria - Részletes program

2016. április 1., péntek - Vakablak

2016. április 1-jén, pénteken a tatai Eötvös József Gimnázium dísztermében a Vakablak zenés, irodalmi kávéház újra megnyitja kapuit, melyre szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját!

A főpincér mai ajánlata:

1700 Petrozsényi Eszter, színművész Budapest kávéváros című műsora

1745 Varga Lilla volt Eötvös-diák és Mike Ariel zenész, a gimnázium munkatársa koncertje

1830 Naszákné Németh Hilda és Naszák István a gimnázium tanára Egy toszkán kiállítás képei című kiállítása Megnyitja: Csúzyné Harasztosi Julianna a gimnázium tanára

1900 Both Miklós Fonogram díjas zenész, előadóművész Ismeretlen Ukrajna című előadása

•  népzenei gyűjtés Ukrajna falvaiban

2015 Csoóri Bendegúz, legifjabb Csoóri Sándor, ifjabb Csoóri Sándor Kossuth-díjas népzenész Modern népzene című koncertje

2115 A kávéház zárása

Útban a kistérségi tudásközpont felé

dr. Szeidemann Ákos kémia-fizika szakos tanárral beszélgettünk az Eötvös- (Öveges-) Labor első évéről

Tovább

2016. március 23. - EÖTVÖS-DIÁKOK A TUDOMÁNY VONZÁSÁBAN

Az EÖTVÖS-DIÁKOK A TUDOMÁNY VONZÁSÁBAN sorozatunk keretében
HŰVÖS-RÉCSI ANNAMÁRIA biológus tart előadást
A GERECSE NÖVÉNYTÁRSULÁSAI címmel.

Az előadás helye, időpontja: 2016. március 23. (szerda), 8 óra
Skoflek-terem (54-es terem)

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

a természettudományos munkaközösségek

2016. március 8. - Továbbtanulási lehetőségek Németországban

A német munkaügyi központ munkatársai külföldi továbbtanulási lehetőségekről beszéltek az Eötvös gimnáziumban. Nina Uchner és Robert Rauchstein volt az iskola két vendége, akik a másfél órás rendezvényen megpróbálták a diákokkal közösen feltérképezni a német tanulmányi „piacot”, azok lehetőségeire rávilágítani. A projekt maga DSD-iskoláknak szól, szervezője pedig az a zövetségi Közigazgatási Hivatal Külföldi Német Iskolák Főosztálya (Zentralstelle für das Auslandsschulwesen), amely a Deutsches Sprachdiplom lebonyolításáért is felel.

Tovább

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Arattak az Eötvösös diákok. A gimnazistáknak kiosztott tizenhat díjból nyolcat hoztunk el. Első helyezett lett a kilencedik, a tízedik és a tizenegyedik évfolyamos csapatunk. Egyéni versenyben elhoztunk két első és három második helyet. Paulik Panna az országos döntőbe jutott.

Gratulálunk!- Eredmények itt.

A Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei eredményhirdetésén Tóth Zsuzsanna és Ádámné Dúcz Vilma tanárnőket díjazták tanítványaik eredményes felkészítéséért.

2016. március 9., szerda - Eötvös-szivárvány

Eötvös-szivárvány lesz 2016. március 9-én, szerdán 14.45 órától a tatai Eötvös József Gimnázium dísztermében.

Vendégünk: Takács Áron sportoló, a Face Team és az Akrobatikus Kosárlabda Akadémia alapítója, vezetője

A programot vezeti: Herold Renáta, Gracza Dávid 12.D osztályos diák és Kovács András tanár úr

Szeretettel várjuk az érdeklődőket!

 

2016. február 25. - „Lesefüchse” német olvasóverseny

Az idei évben immáron ötödször képviselte iskolánkat diák a „Lesefüchse” németnyelvű nemzetközi olvasási verseny regionális és országos döntőjében, amelynek a Budapesti Német Iskola (Deutsche Schule – Thomas-Mann-Gymnasium Budapest) adott otthont.

Horváth Alina 11.E osztályos tanuló az iskola „Lesefuchs”-jaként mutatta meg, hogy a könyvmolyokról alkotott klisé nemcsak hogy a múlté, hanem igenis létjogosultsága van egy olyan olvasási versenynek, amely nemcsak a német nyelvi kompetenciákat erősíti, hanem a diákok kommunikációs és vitakészségét is.

Tovább

In memoriam

„Akinek szívében arany közép tart súlyegyent”
Horatius

Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy Keller György nyugalmazott gimnáziumi tanár, megyei szakfelügyelő, gyémánt diplomás pedagógus, történelmi és földrajzi tárgyú publikációk szerzője, több kitüntetés birtokosa 86 éves korában elhunyt.

Több mint fél évszázadon át volt a tatai Eötvös József Gimnázium köztiszteletben álló tanára, Tata város és Komárom-Esztergom megye közoktatásának egyik meghatározó személyisége. Fájó szívvel idézzük föl gazdag pályafutásának legfontosabb állomásait és osztozunk családja fájdalmában.

1929-ben, Egerben született. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán 1953-ban szerzett történelem-földrajz szakos diplomát s ugyanez év szeptemberétől tanított az Eötvös-gimnáziumban. Tanári munkáját példamutató felkészültséggel, odaadással, lelkiismeretesen végezte. 1965-től munkaközösség-vezető, 1975-től megyei szakfelügyelő, majd szaktanácsadó mindkét szaktárgyában. E megbízatások szakmailag igényes, következetes, de mindig segítőkész és humánus ellátásával kivívta a helyi és megyei tanári közösségek megbecsülését, szeretetét. Hosszú éveken át vett részt a tanárképző főiskolás hallgatók felkészítésében. 1989-es nyugdíjba vonulását követően még hosszú évekig tanított. Büszkék voltunk arra, hogy tanári pályája 50 éves jubileumán, 2003-ban is iskolánk tanáraként köszönthettük. A felnőttoktatás iránti elkötelezettsége is közismert, 2007-ben osztályfőnökként érettségiztette az utolsó esti tagozatos évfolyamot.

Közéleti szerepvállalása mindig társadalmi és gyakran szakmai jellegű volt. TIT elnökségi tag és a Magyar Földrajzi Társaság tagja, intézményi szakszervezeti tisztségviselő volt. Többször vállalt feladatot a helyi választásokon a szavazatszedő bizottság tagjaként.

Írásai mind a történelem, mind a földrajz területén erős helyi kötődését tükrözik. Feldolgozta a tatai piarista gimnázium történetét, iskolatörténeti és történelmi írásai jelentek meg a gimnázium valamennyi évkönyvében. Publikált a Komárom-Esztergom megye földrajza kézikönyvben, írt Tata természeti földrajzáról, valamint az oktatástechnikai eszközök használatáról is.

Példaértékű munkáját számos elismeréssel illették: Oktatásügy Kiváló Dolgozója, Kiváló Munkáért, Megyei Pedagógiai Díj, Pedagógus Szolgálati Emlékérem. Az elsők között kapta meg a gimnázium tantestülete által alapított és titkos szavazással odaítélt Eötvös-érmet. Az oktatásban, a tehetséggondozásban, a város tudományos életében kifejtett kimagasló munkásságáért 1997-ben Tata Városáért kitüntetésben részesítették, 2003-ban pedig elnyerte a Magyar Köztársaság Ezüst Érdemkeresztjét. 2003-ban még aktív tanárként vehette át arany-, majd 2013-ban, már visszavonulva a gyémánt diplomáját.

Munkássága során egy városnyi diákkal és szülővel került kapcsolatba és mindnyájan őrizzük bölcs, megfontolt, minden helyzetben nyugodt és derűs egyéniségének emlékét. Egész pályája során az arany középút keresése jellemezte, talán ezért is lett sokunk számára a türelem, a mértéktartás, az emberség példaképe. Búcsúzunk tőle mindazok nevében, akiknek fél évszázados tanári pályája és példamutató élete során segített, akiket szeretettel a tisztes életre nevelt, akikkel megszerettette tantárgyait, akik példáját követték a pedagógus hivatás választásával, s akiknek volt szerencséje együtt dolgozni vele.

Idézzük föl szavait, melyekkel volt tanítványait az 50. érettségi találkozójukon köszöntötte:

„Annyit érünk, amennyit tudunk. Ismeretek híján 'úttalan a világ'. Ma rövid idő alatt élünk meg nagy változásokat, de örök az ember békevágya, örök az élet tisztelete, örök a munka, a család megbecsülése, örök az erkölcs. (…) szeretni viszont csak akkor tudunk, ha megértjük, hogy az élet nagy játszmája nem a csatatéren, hanem az emberi szívekben dől el.”

Keller Tanár Úr, köszönjük a tanítást. Hiányozni fog. Emlékét tisztelettel őrizzük.

Volt munkatársai, tanítványai,
az Eötvös József Gimnázium minden dolgozója

 

2016. február 2., kedd - Dr. Körmendi Géza tiszteletére állított emléktábla avatása

„Falak omolhatnak, kövek is váshatnak
Magaslik, nem porlad a megtartó példa.”
Kányádi Sándor

A Tatai Gimnázium Öregdiákjainak Egyesülete, az Eötvös József Gimnázium és Kollégium, valamint Tata Város Önkormányzata meghívja Önt az Eötvös József Gimnáziumba
Dr. Körmendi Géza
tiszteletére állított emléktábla avatására 2016. február 2-án, kedden 1430 órára.

Avató beszédet mond Dr. Beró Henrietta, Tata város alpolgármestere és Hojka János, a Tatai Gimnázium Öregdiákjainak Egyesülete elnöke Az ünnepi műsor résztvevői Császár Angela színművész és a gimnázium diákjai.

 

Galéria

 

2016. február 2. - Eötvös-nap

Előd László búvárfotós VÍZiók IV. című kiállítását megnyitja az Eötvös József Gimnázium dísztermében gimnáziumunk tanára, Naszák István amatőr fotós 2016. február 2-án, kedden 9.30 órakor.

Szeretettel várjuk az érdeklődőket.

 

„Szabad asszociációk térben és időben” - 202 éve született Ybl Miklós

Hidvégi Violetta Budapest Főváros Levéltárának főlevéltárosa tart előadást 2016. február 2-án, kedden 10.30 órakor a tatai Eötvös József Gimnázium dísztermében.

Szeretettel várjuk az érdeklődőket.

További programok:

Galéria

Program Előadó
Eötvös-pályázatok bemutatása
Az amerikai és a magyar kultúra közötti különbségek Melody Smith
Természettudományos vetélkedő
Zeneiskola - ütős bemutató Molnár Szabolcs és diákjaink
Milyen lesz az okos otthon? Mindent tudsz a Web 2.0-ról? NYME informatika tanszék
Ismerd meg a mechatronikai tanszéket és
legújabb robotkonstrukcióját
NYME mechatronika tanszék
Német játékterem
A robotok új generációja Óvári Attila
Történelmi furcsaságok Golyán Ádám
Nemzetközi gazdálkodás és logisztika - Corvinus Egyetem Jakab Zsuzsanna
Legyél több, mint egyetemista!
- lehetőségek az egyetemi évek mellett
Fischl Ágnes
Hétpróbás játékok - teszteld a logikádat Baráth Balázs
Egészségmegőrzés, szűrővizsgálatok ÁNTSZ
Matematikai játékok
Vegyészet és modern gyógyászat - BME vegyész szak Hegedűs Bálint
Mi van az egyetemen az órán kívül?
- BME mérnök informatika szak
Varga Éva
Kulturális örökségvédelem, az 50-es évek propagandája
- ELTE történész szak
Schlay Georgina
Élmények és tapasztalatok - SOTE orvosi kar Ámon Dorottya
Élmények és tapasztalatok - BME építőmérnöki kar Garab Ádám
Házibajnokság döntők
Filmvetítés - Az élet ízei

 

In memoriam

Iskolánk egykori magyartanára, Freisinger Ede 89 éves korában elhunyt. 1957 és 1972 között volt tantestületünk tagja. Emlékét kegyelettel megőrizzük.

2016. január 30., szombat -Tudományos játszóház az Eötvös-laborban

Január 30-án 10-12 óráig ismét sok szeretettel és érdekes kísérlettel várjuk a gyerekeket és szüleiket.

titkosírás - aranylombik - ezüstpénz

 

 

 

2016. január 19. - Emlékműsor a Német Nemzetiségi Múzeumban

Január 19-én, kedden a magyarországi németek kitelepítésének napján részt vehettünk a Tatai Német Nemzetiségi Múzeum megemlékezésén. 10 eötvösös diák képviselte iskolánkat: a 11. E osztályból Gesztesi Gergő, Ferenci Erik, Oláh Zoé és Stock Szabolcs, a 10.E osztályból Urbán Petra, Sziklai Anna és Tar Luca és a 9.E osztályból Tóth Bertalan, Szladik Míra és én, Speier Liza.

A múzeum vezetősége nevében Kuti Klára köszöntötte a közönséget és szólt néhány szót a kitelepítésről.

Majd Kancz Csaba kormánymegbízott vette át a szót, és felhívta a figyelmet a megemlékezés fontosságára.

Ritter György, PhD hallgató egy tartalmas prezentáció formájában ismertette velünk a svábokkal és a kitelepítésükkel kapcsolatos tudnivalókat. Egy videó segítségével megismerhettük ennek a szörnyű eseménynek a körülményeit. Ezután következett diákjaink előadása: Tóth Bertalan és én kezdtünk Robert Hecker Ballade der Trennung című versével. Második műsorszámként egy sváb keringőt adtunk elő: Zoé, Szabi, Berci és én. A három 10. E-s lány visszaemlékezéseket olvasott fel, melyeket akkor kitelepített svábok írtak. Majd Szabi, Erik és Gergő szavaltak el egy német verset Die Rädern rattern címmel. Őket követte Zoé a Gedenkzeilen über die Vertreibung című Valeria Koch-verssel és Míra a Babits Mihály A gyémántszóró asszony című versével, melyeknek sikerült a helyiségben mindenki torkát összeszorítani.

Nagyon megható és elgondolkodtató volt a műsor, meg szeretném köszönni az összes eötvösös fellépő nevében Kadlecsikné Stockbauer Csilla tanárnőnek a felkészítést!

Am Dienstag, den 19. Januar, fand eine Veranstaltung zur Vertreibung der Ungarndeutschen aus Ungarn im Deutschen Nationalitäten Museum in Tata statt. Zehn Schüler des Eötvös József Gymnasiums nahmen daran teil und trugen ihren Teil zur einem gelungenen Abend bei. Von der Klasse 11.E waren Gesztesi Gergö, Ferenci Erik, Oláh Zoé und Stock Szabolcs, von der Klasse 10.E Urbán Petra, Sziklai Anna und Tar Luca, und schließlich von der Klasse 9.E T ó th Bertalan, Szladik Míra und ich, Speier Liza, vertreten.

Im Namen der Museumsleitung leitete Klára Kuti die Veranstaltung ein, indem sie die anwesenden Gäste begrüßte und einige Worte zur Vertreibung fand.

Danach appellierte der Regierungspräsident Csaba Kancz an die Anwesenden, diese Phase der ungarischen Geschichte in Gedenken zu halten. Besonders für die jüngere Generation sei es von äußerster Wichtigkeit, sich beispielsweise bei den Großeltern darüber zu informieren.

György Ritter, PhD für Philosophie, führte das Programm fort. Mit seiner Präsentation über die Vertreibung zeigte er detailliert die einzelnen Vorgänge auf. Mithilfe eines Videos wurden besonders die einzelnen Schicksale und deren Tragik hervorgehoben.

Auf diese Präsentation folgte ein von T ó th Bertalan und mir vorgetragenes Gedicht von Robert Hecker namens „Ballade der Trennung“. Zusammen mit Szabi und Zoé wurde der Höhepunkt der Vorstellung erreicht; Wir vier führten einen traditionellen schwäbischen Walzer in entsprechenden Trachten auf.

Die Schüler der 10.E lasen daraufhin aus Gedenkbriefen der Ungarndeutschen während dieser Zeit vor. Ebenso beteiligten sich Szabi, Erik und Gergő mit deutschen Gedichten an den Vorträgen.

Schlussendlich beendeten Zoé mit einem weiteren deutschen und Míra mit einem ungarischen Gedicht von Babits den Abend und damit die Veranstaltung. Die sehr emotionalen und rührenden Beiträge hatten einen sehbaren Einfluss auf die zuhörenden Gäste.

Zu guter Letzt möchte ich betonen, dass diese Gedenkveranstaltung sowohl die jungen als auch die älteren Gäste berührte. Im Namen aller Anwesenden und aller Schüler bedanke ich mich recht herzlich für unsere Vorbereitung bei Kadlecsikné Stockbauer Csilla vom Eötvös József Gymnasium.

Lisa Speier & Jacob Engelhardt

Galéria

Karácsonyi műsor - 2015. december 15. 17.30

Szeretettel készített cipősdobozok!

Az Eötvös József Gimnázium lelkes diákjai idén is örömmel csatlakoztak a Magyar Református Szeretetszolgálat által meghirdetett karácsonyi cipősdoboz akcióhoz.

A diákok órák után csapatmunkában összedolgozva töltötték meg a cipősdobozokat ajándékokkal. Néhányan személyhez szóló levelet is mellékeltek a csomagokba. Gimnáziumunk diákjainak idén több mint ötven gyermek Karácsonyát sikerült boldogabbá tenni.

 

2015. december 11., péntek - Diák-Toll

A tatai Eötvös József Gimnázium Diák-Toll csapata 2015. december 11-én, pénteken 15.00 órától tartja következő összejövetelét most a gimnázium kollégiumában.

Szeretettel várunk!

2015. december 10. - Elsa Valle „Vida y colores” lemezének bemutatója

Újabb fantasztikus koncertre invitáljuk Önt és kedves barátait!

Napfény, pálmafák, tenger, életöröm, vidámság. Karizmatikus dalok tele ritmussal, karneváli hangulattal.

Elsa Valle „Vida y colores” lemezének bemutatója
az Eötvös József Gimnázium dísztermében
2015. december 10-én 15 órai kezdettel.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

2015. december 8. - Bécsi kirándulás

December nyolcadikán eljött az ideje, hogy a kilencedik évfolyam elutazzon Bécsbe a múzeumok világát megismerni és a karácsonyi vásárt megcsodálni.

Háromnegyed nyolckor indultunk. A jelentkezésnél a diákok eldönthették, hogy melyik múzeumot szeretnék bejárni: a Természettudományi, Művészettörténeti vagy a Zsidó Múzeumot. A múzeumlátogatás után volt idő végigmenni a kisebb karácsonyi vásárokon. Majd tárlatvezetést kaptunk angol nyelven a Hofburgban.

Tovább

Szalagavató - 2015. december 5. - Galéria

2015. november 28., szombat - Tudományos játszóház az Eötvös laborban

November 28-án 10-12 óráig ismét sok szeretettel és érdekes kísérlettel várjuk a gyerekeket és szüleiket.

Boszorkánykonyhánkban kémiát fogunk játszani és igazi csillagszórót is készítünk.

 

Eötvös-siker a robotprogramozási versenyen

A FIRST LEGO League (FLL) nemzetközi robotépítési és robotprogramozási versenysorozat négy magyarországi regionális döntője közül az elsőt a Vértes Agorában rendezték meg november 14-én.

Az egész napos versenyben a tizenkét csapat közül gimnáziumunk RoboGO csapata összetett első helyet szerzett, és ezzel bejutott a közép-európai elődöntőbe.

A Robot Game kategóriában nyújtott kimagasló teljesítményünkkel a győri NEMAK, illetve a Mobilis különdíját is elnyertük.

A verseny következő fordulóját Kassán rendezik február 12-én. Akkor a legjobb magyar csapatok Szlovákia, Csehország és Lengyelország robotosaival mérkőznek majd.

Csapatunk tagjai: Papp Ádám, Nagy Bálint, Krisztik Bálint, Prohászka Ádám, Takács Márton, Tőczik Soma (10. D osztály), Czunyi Fanni, Molnár Ábel, Sárkány Ákos (9. A osztály), Jakabovics Boldizsár (6. osztály, Kőkúti)

Felkészítők. Magyar Csabáné, Takács József

 

2015. november 19. - Esti baglyok, reggeli pacsirták

A Semmelweis Egyetem és gimnáziumunk partneriskolai együttműködése keretében

DR. KÁLDI KRISZTINA egyetemi docens SOTE Élettani Intézet tart előadást

Esti baglyok, reggeli pacsirták - belső óránk titkai címmel.

Az előadás időpontja, helye: 2015. november 19., 11.50 díszterem

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

2015. november 13. - Jubileumi Eötvös-gála

Gróf Eszterházy Mikós alapította iskolánk jogelődjét, melynek vezetésére a piarista tanító rendet kérte fel. A hatosztályos gimnáziumban a tanítás 1765. november 13-án kezdődött. Az alapítás 250. évfordulóját jubileumi gálaesten ünnepeltük 2015. november 13-án.

Bencsik János országgyűlési képviselő, Michl József Tata város polgármestere, valamint intézményünk vezetője, Barsi Éva köszöntötte a több mint 600 vendéget, partnerintézményeink küldötteit, a megyei és városi intézmények képviselőit, volt és jelenlegi tanárokat, diákokat, szülőket.

Carl Orff kantátáját, a Carmina Buranát gimnáziumunk jelenlegi és volt diákjaiból és tanáraiból, tatai és megyei zenészekből és énekesekből alakult közel 150 fős művészeti csoport adta elő Bencsik Pál karmester és Schmidt Mónika karigazgató vezetésével. Szólót énelkelt Szakács Ildikó, Mikecz Kornél és Varga Donát.

A mű alapjául szolgáló versgyűjteményből részleteket szavalt Petrozsényi Eszter színművésznő, Tóth Zsóka előadóművész, Fischl Ágnes, Bor Olivér és Schweighardt Tamás. A közönség lelkesen, állva tapsolta az évfordulóhoz méltó, nagyszabású és sokakat megindító előadást.

A megújult iskolazászló avatása zárta a jubileumi megemlékezést. Partnerintézményeink képviselői kötötték fel szalagjaikat a gimnázium címerével díszített zászlóra. Hans van Niekerk az alkmaari Murmellius Gymnasium igazgatója, Gertrud Schüll a schweinfurt Alexander von Humboldt gimnázium képviselője, Rozman Edit a Vaszary János Általános Iskola igazgatója, Kőhalmi Zoltán a Kőkúti Általános Iskola igazgatója, Bernd Plambeck a magyarországi DSD központ képviselője és Németh Zsolt az Arany János Tehetséggondozó Program intézményeinek képviselője.

Műsorfüzet - Galéria - Videó

Múlt és jelen - Musicz Máté 11. D osztályos tanulónk fotója

2015. november 13. -„250 éve indították meg a piaristák a középfokú oktatást Tatán”

A Tata és Térsége Civil Társulás és a Magyar Piarista Diákszövetség Tatai Tagozata

a Civil Információs Napok keretében

2015. november 13-án, pénteken 14 órától

nyílt információs napot tart

„250 éve indították meg a piaristák a középfokú oktatást Tatán”

címmel.

Meghívott vendég:
Barsi Éva az Eötvös József Gimnázium és Kollégium igazgatója,
előadása: „Hagyományápolás és megújulás”

Dr Nemes Lajos nyug. professzor, a MPD Tatai Tagozat elnöke a piarista pedagógiáról és nevelésről szól.

Izing László titkár beszámol a Piarista rend emlékét Tatán ápoló MPD Tatai Tagozat 15 éves tevékenységéről.

Helyszín: BorDóHáz Tata, Fazekas u. 4.

Ezt követően részvétel az Eötvös Gimnázium és Kollégium programján.

17 órától Jubileumi Eötvös-gála: Carl Orff Carmina Burana

2015. november 10. - Új környezetben

Eötvösös diákok látogatása bécsi felsőoktatási intézményekben - Beszámoló

Elhunyt Kálmán Attila

Elhunyt Kálmán Attila pedagógus, gimnáziumigazgató, országgyűlési képviselő, államtitkár, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának világi elnöke.

Kálmán Attila 1938. október 22-én született Budapesten.1957-ben a Tanítóképző Főiskolán, 1963-ban pedig a Szegedi Tanárképző Főiskolán kapott matematika–fizika szakos diplomát, ezt követően 1968-ban matematika–ábrázoló geometria szakos oklevelet és doktori fokozatot is szerzett az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Akkor már gyakorló pedagógus volt, hiszen 1956-tól 1960-ig a dányi, majd 1965-ig a kistarcsai általános iskolában tanított, 1968-ig Budapesten, azt követően pedig 1990-ig a tatai Eötvös József Gimnáziumban volt tanár.

Az 1980-as évek végétől vett részt a hazai politikai életben. Az MDF alapító tagja, 1988–1990-ig pedig a tatai szervezet ügyvivője volt. Az Antall-kormány idején Tata országgyűlési képviselőjeként dolgozott városunkért, először az Emberi Jogi Kisebbségi és Vallásügyi Bizottságban, majd 1991 és 1994 között művelődési és közoktatási államtitkárként. Utóbbi minőségében szerepet vállalt az 1950-es években államosított egyházi iskolák visszaszolgáltatásában és a nemzeti alaptanterv előkészítésében is. 1994-ben kilépett az MDF-ből, s még abban az évben a Pápai Református Kollégium igazgatója lett. 2005-ben visszatért Tatára, ahol a Pápai Református Kollégium pedagógiai programjának, tantervének átvételével megalapította a református gimnáziumot, melyet 2011-ig vezetett.

Élete során számos elismerésben részesült, megkapta Tata Város Zsigmond Király Díját, a Pápa városért, a Komárom-Esztergom megyéért és a Veszprém megyéért díjakat, valamint a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjét, a Beke Manó emlékdíjat és a Rátz Tanár úr életműdíjat. 2015. június 4-én vehette át az Eötvös József pedagógus életműdíjat.

Idén tavasszal a Tatai Patrióta című közéleti magazinnak nyilatkozva a következőket mondta:

„Valóban nem tudjuk, mennyi időt kapunk, de nem félek a haláltól: meggyőződésem szerint az Isten egyik markából átkerülünk a másikba. A folyó belefut a tengerbe, s ott folytatja útját, még több lehetőséget kapva. Ezért az imádságot mindig köszönettel és dicsőítéssel kell kezdeni, s csak utána jöhetnek a kéréseink. Azzal a biztos tudattal, hogy Isten nem automata, aki azonnal azt adja, amit kérek Tőle. Ő minden imádságot meghallgat, de ismeri hibáimat, gyengéimet, tudja, hogy hosszú távon mire lenne szükségem, milyen ajándéka válna a javamra.”

Kálmán Attila 77 éves volt.

(Ábrahám Ágnes - Tata Város Hivatalos Honlapja)

2015. november 7. - 36. Öveges József Emlékverseny

„Csak az az ismeret érdemes a tudás névre, aminek alkalmazásához is értünk.”
Öveges József

Iskolánk matematika és fizika munkaközössége 36. alkalommal rendezte meg az Öveges József Emlékversenyt, amelyen 9-10. évfolyamos diákok mérték össze tudásukat. Idén 25 iskola 105 tanulója vett részt az országos döntőn. A versenyzés mellett a diákok Öveges kísérleteket végeztek és meghallgathatták a z ELTE TTK tanárai, Dr. Juhász András egyetemi docens és Dr. Jenei Péter tudományos segédmunkatárs „A fizika nagy történelmi pillanatai” című előadását. A megemlékezést, a tavalyi győztes bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium tanulói tartották.

Az első helyen a győri Révai Miklós Gimnázium csapata végzett. Iskolánk diákjai is nagyon jól szerepeltek, matematikából megyei első helyezett Takács Márton 10. D, fizikából megyei első helyezett Krisztik Bálint 10. D osztályos tanuló lett. Az összetett versenyben megyei első helyezett Jónás Ádám 10. A, második helyezett pedig Krisztik Bálint 10. D osztályos tanuló lett.

 

2015. november 6., péntek - Eötvös-Feszt

A 250. évforduló alkalmából 2016. november 6-án 16 órától rendeztük meg a tudományokon túl másban is tehetséges diákok találkozóját, vetélkedését. Az Eötvös dísztermében telt ház volt és nagy várakozás, hogy milyen is lesz az a program, amelyet eötvösös és más tatai középiskolás diákok számára hirdetett meg a gimnázium.

Az első Eötvös-Feszt siker volt. Jó alkalom, hogy együtt örülhessünk a fiatal tehetségeknek, hogy megismerhessük őket, és ők is egymást. Új színt, hangulatot is hozott iskolánk életébe, és újabb lehetőséget nyújtott, hogy a tatai középiskolás diákok között közvetlen kapcsolat épülhessen.

Nagyon magas színvonalú produkciókat láthattunk az Eötvös színpadán. Ének, tánc, akrobatika -, ugrókötéllel is- ejtette rabul a közönséget. A délután vagy még inkább az este másik élménye éppen az az öröm volt, ahogy előadók és közönség egymásra találtak. A siker és a lelkesedés, amely kísérte a programot, a jövőbeli folytatás mellett szól.

Galéria

2015. november 5. - Évkönyvbemutató és kiállításmegnyitó

Az elmúlt öt év eseményeit, változásait összegző és a múltra visszatekintő írásokat felvonultató Ötvékönyv című kiadványunkat Barsi Éva igazgató mutatta be.

Az Árendás József grafikusművész, Varga Benedek grafikusművész, Sztruhár Zsuzsa festőművész és Matyus Dóra grafikusművész, egykori Eötvös-diákok, alkotásaiból nyílt kiállítást Lévai Ádám képgrafikus nyitotta meg.

2015. november 4. - Salátabár - Galéria

2015. október 16. - Diák-nap és gólyaavatás

ARANY JÁNOS TEHETSÉGGONDOZÓ PROGRAM ORSZÁGOS TANÉVNYITÓ KONFERENCIA

2015. október 2-án és 3-án intézményünkben került sor az Arany János Tehetséggondozó Program országos tanévnyitó konferenciájára, amelyet az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és az Eötvös József Gimnázium és Kollégium közösen szervezett.

A rendezvényen a hagyományoknak megfelelően az Arany János Tehetséggondozó Programban tevékenykedő intézmények képviselői - intézményvezetők, programfelelősök és kollégiumi programgazdák - vettek részt, 35 intézmény közel száz pedagógusa volt jelen.

A vendégeket köszöntötte Bencsik János országgyűlési képviselő, dr. Beró Henrietta Tata város alpolgármestere, valamint intézményünk vezetője, Barsi Éva.

A szakmai program Czunyiné dr. Bertalan Judit köznevelésért felelős államtitkár A köznevelés megerősítésének és megújításának lehetőségei és eszközei című előadásával kezdődött, majd dr. Kaposi József, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet főigazgatója az intézet fejlesztő munkájáról és annak eredményeiről tájékoztatta a konferencia résztvevőit. A plenáris ülés első részét Simon Tibor főosztályvezető összefoglalása zárta a KLIK megújuló feladatrendszeréről, valamint az Arany János Programok helyéről a köznevelési feladatellátásban.

A plenáris ülés második része intézményünk tanulóinak műsorával folytatódott. Kiss Gergő, Varga Vanessza, Polgár Viktória, Kovács István és Schnepp János előadásában hangzottak el Arany János, József Attila és Eötvös József művei. A műsorban József Attila megzenésített alkotása után Kovács István tanulónk saját versét adta elő.

A monitoring vizsgálatok tapasztalatairól és a fejlesztési irányokról Jókainé Molnár Katalin, az OFI szakértője számolt be, majd ezt követően Fehérvári Anikó, tudományos főmunkatárs a TÁMOP 3.1.1 projekt keretében végzett tanulói eredményességvizsgálat és költség-haszon elemzésről készített összefoglalását mutatta be.

A konferencia plenáris részét dr. Polonkai Mária, Arany János Tehetségsegítő Tanács elnökének összegzése zárta.

Ezt követően Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár tájékoztatta a résztvevőket a köznevelés aktuális feladatairól, majd lehetőség volt arra, hogy a jelen lévők kérdéseket tegyenek fel. A kötetlen beszélgetés középpontjában a finanszírozással kapcsolatos felvetések álltak.

A második nap a résztvevők két csoportban folytatták a munkát. Az intézményvezetők értekezletén újraválasztották a Szakmai Tanácsadó Testület tagjait. A testület elnöke újból Veres Pál, a miskolci Földes Ferenc Gimnázium igazgatója lett.

A programfelelősök és programgazdák szekciója a nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium programfelelősének, Nagy Andreának az irányításával a tanulói egyéni fejlesztési tervekkel, a mérési eredmények beépülésével, hasznosulásával foglalkozott; valamint a kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium programfelelőse, Tóthné Berzsán Gabriella vezetésével a toborzás, beiskolázás gyakorlatának megújítási lehetőségeiről osztották meg gondolataikat a résztvevők.

A továbbiakban az intézményvezetők a Magyar Templeton Programmal ismerkedhettek meg, a programfelelősök, programgazdák pedig a festői szépségű Fényes Tanösvényre látogattak el, amelyet a házigazdák a programhétvégék lehetséges helyszíneként ajánlottak a vendégek figyelmébe.

A szakmai program befejezéseként dr. Szilágyi Barnabás ismertette a tantárgyi mérések tapasztalatait, eredményeit. Alternatív programként a kollégák kísérleteket tekinthettek meg az Öveges-laborban.

A kétnapos rendezvény Veres Pál elnök és Barsi Éva igazgató zárszavával fejeződött be.

Megtiszteltetés volt számunkra, hogy a fennállásának 250. és az Arany János Tehetséggondozó Program 15. évfordulóját ünneplő intézményünk otthont adhatott az országos tanévnyitó konferenciának.

Szabó Andrea
programfelelős
Eötvös József Gimnázium és Kollégium, Tata

Galéria

 

Ökumenischer Jugenddienst (ÖJD) építőtábor

ÖJD - ez a három betű már három éve egyet jelent sok eötvösös diák számára: kreatív tevékenység, külföldi nyaralás és interkulturalitás. Az idei évben gimnáziumunk hét diákja vett részt a Berlin, Brandenburg, Sziléz-Felsőlausitz Evangélikus Egyház ifjúsági szervezete, az 1956-ban alapított ÖJD (Ökumenischer Jugenddienst, Ökumenikus Ifjúsági Szolgálat) által szervezett programban.

Részletek

 

Természettudományok és matematika a természetben - 2015. szeptember 19.

Idén hatodik alkalommal rendeztük meg a Tata-túrát. Sajnos az időjárás most nem kedvezett nekünk: bár szép időben kezdődött el a verseny, de a végét bizony elmosta az eső. Az utolsó 25 percben hirtelen lezúdult jégesővel kevert eső bizony eláztatta a versenyzőket és a felügyelő diákokat is. Úgy tűnt, hogy a diákok azért nem vesztették el jókedvüket, és reméljük, hogy jövőre is bátran nekivágnak a következő túrának is.

1. helyezett Csőkör Dóra
Tatai Református Gimnázium Oláh Anna
Szíjártó Eszter
Galambos Lajos
2. helyezett Szeiler Anett
Eötvös József Gimnázium Szeiler Nikolett
Dedinszky Lilla
Nagy Viktória
3. helyezett Mester Lili
Eötvös József Gimnázium Bán Zsófia
Somogyi Renáta
Pintér Evelin

További eredmények

2015. szeptember 22. (kedd) - Papírgyűjtés

Újból sikeres papírgyűjtési akció eredménynek örülhet gimnáziumunk diákönkormányzata és a nyertes osztályok. Összesen 7410 kg papír hulladék gyűlt össze. A DÖK megköszöni valamennyi papírgyűjtésben részt vett osztály és osztályfőnök lelkes munkáját! Eredményhirdetés valamint az első 3 helyezett osztály jutalmazása október 16-án, a Diáknapon!

1. helyezett 10. D 1715 kg
2. helyezett 12. D 1094 kg
3. helyezett 9. KNY 881 kg

2015. szeptember 25. (péntek) - Diák –Toll

A tatai Eötvös József Gimnázium Diák-Toll csapata 2015. szeptember 25-én, pénteken 14.30 órától tartja következő összejövetelét a gimnázium 22-es termében.

Hozd magaddal verseidet, írásaidat, s kedves bögrédet is!

Szeretettel várunk: a Versíró és Versszerető Diákok.

EÖTVÖS-FESZT

Kedves Tatai Középiskolások!

Ünnepeljük együtt alapításunk 250. évfordulóját!

Felhívunk benneteket, vegyetek részt az EÖTVÖS-FESZT -en,

2015. november 6-án.

Mutassuk meg a korosztály sokoldalúságát, nézzük meg, ki mit tud!

A jelentkezéseket 2015. szeptember 30-ig várjuk az alábbi kategóriákban:

•  könnyűzene
•  modern tánc
•  vers és próza
•  humor – stand up – kabaré
•  egyéb.

A produkció időtartama: max. 5 perc .

A bemutatás helye: az Eötvös dísztermének a színpada.

A hangosításra max. 3 mikrofon áll rendelkezésre.

Technikai felszerelésről, annak összeszereléséről a jelentkezőknek kell gondoskodniuk.

Nagy számú jelentkezés esetén előválogatót tartunk november 2-án.

A rendezvény technikai főpróbáját november 5-én, 16 órakor tartjuk.

A jelentkezéseket az

eotvosfeszt250@gmail.com

címre várjuk az Eötvös József Gimnázium honlapjáról letölthető nevezési lap elküldésével.

Gyertek, találkozzunk az őszi szünet után a 250. évfordulós ünnepségsorozat diákrendezvényén, rátok vár az

EÖTVÖS-FESZT!

Tudományos játszóház az Eötvös József Gimnáziumban

Sok csodával, meglepetéssel és szeretettel várjuk
a gyerekeket és szüleiket ebben a tanévben is a laborban.

Szeptember 26-án 10-12 óráig

meghökkentő egyensúlyokkal játszunk és táncoló szitakötőket készítünk.

Korábbi tudományos játszóházak képei.

2015. szeptember 4. - TORTÁS matematika tesztverseny

Az év első tehetségkutató matematika tesztversenyén, a TORTÁS versenyen közel 100 Eötvösös diák vett részt. Az első helyezett, iskolánk legfiatalabb diákja, Paulik Panna lett, aki a 9.D osztály tanulója.

Gratulálunk! - Eredmények

Carl Orff: Carmina Burana

Próbarend:

augusztus 15., 10.00-13.00 SATB szólam- és kóruspróba
szeptember 5., 10.00-13.00 basszus + alt szólampróba
szeptember 12., 10.00-13.00 szoprán + tenor szólampróba
szeptember 26., 10.00-13.00 SATB kóruspróba
október 10., 10.00-13.00 SATB kóruspróba
október 24., 10.00-13.00 SATB kóruspróba
október 31., 10.00-13.00 kórus + szólisták + zongoristák
november 7., 10.00-13.00 kórus + zenekar
november 13., 14.00-17.00 főpróba

A próbák helye: Menner Bernát Zeneiskola

A C parcella örökre üres marad

A holokauszt tatai eseményeinek dokumentálására vállalkozott a tatai Eötvös József Gimnázium német nemzetiségi kéttannyelvű osztályának hat tanulója. A projekt ötletgazdája a ZfA, a Külföldi Német Iskolák Koordinációs Központja volt, amely kiírt egy pályázatot „Erinnerungsjahr 2014” (2014 - az emlékezés éve) néven, azzal a céllal, hogy a projekt révén erősödjön a fiatalok történelmi tudata. A projektet a Tatai Televízió közreműködésével elkészült több mint egyórás kétnyelvű dokumentumfilm zárja le, amely a tatai zsidóság sorsát dolgozza fel.

Részletek

2015. június 10. (szerda) - Eötvös-szpartakiád

Beszámoló a versenyről - Galéria

Eötvös-szpartakiád 2015. június 10-én, szerdán 9 órától

A 250. tanév tiszteletére nagyszabású sportnapot szervez
az Eötvös József Gimnázium.

Helyszínek: az Eötvös József Gimnázium és az Olimpiai Edzőtábor sportlétesítményei

Sportágak:

asztalitenisz atlétika /5 próba/
IV. krcs. és V-VI. krcs.
floorball kézilabda kosárlabda
labdarúgás röplabda úszás triatlon  

Résztvevők: IV. korcsoportos /2000-2001/ megyei iskolák és V-VI. korcsoportos megyei és meghívott középiskolák /1995-1999/ diákjai: lányok-fiúk

Elérhetőség: eotvos.sportnap@gmail.com

Várunk minden sportolni vágyót!

 

Felelős szerkesztő: Barsi Éva igazgató             Szerkesztő: Major-Rochlitz Ágnes